TH | EN

สินค้า

หลังคายึดแบบสกรู

TD 750 B
TD 750 B มุมลาดเอียง 4° ขึ้นไป

แผ่นหลังคา ผนัง และฝ้า เหล็กเมทัลชีท สำหรับอาคารโรงงาน คลังสินค้า ห้องเย็น อาคารอเนกประสงค์ ShowRoom รวมถึงบ้านพักอาศัย

 • ผลิตจากเหล็ก BlueScope G300 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 300 MPa) และค่า G550 (ค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 550 MPa)
 • ความกว้างของลอนหลังคาหลังจากหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 750 มม.
 • มีสันลอน 5 ลอน แต่ละลอนสูง 25 มม. ตามมาตรฐานทั่วไป
 • รูปลอนสวยงาม เพิ่มความแข็งแรงของแผ่นด้วยการเสริมแข็งท้องลอน
 • ประหยัด เพราะน้ำหนักน้อยลง ทำให้ราคาต่ำ
 • ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยการยิงสกรูยึดแผ่นหลังคาติดกับตัวแป
 • สามารถดัดโค้งได้ตามความต้องการ
 • ผลิตตามความยาวที่ต้องการ มีหลายความหนาและหลายสี ให้เลือกตามมาตรฐาน BlueScope
 • มุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป

PG 760 SB
PG 760 SB มุมลาดเอียง 4° ขึ้นไป

แผ่นหลังคา ผนัง และฝ้า เหล็กเมทัลชีท สำหรับอาคารโรงงาน คลังสินค้า ห้องเย็น อาคารอเนกประสงค์ ShowRoom รวมถึงบ้านพักอาศัย

 • ผลิตจากเหล็ก BlueScope G300 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 300 MPa) และค่า G550 (ค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 550 MPa)
 • ความกว้างของลอนหลังคาหลังจากหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 760 มม.
 • มีสันลอน 5 ลอน แต่ละลอนสูง 24 มม. ตามมาตรฐานทั่วไป
 • รูปลอนสวยงาม เพิ่มความแข็งแรงของแผ่นด้วยการเสริมแข็งท้องลอน
 • ประหยัด เพราะน้ำหนักน้อยลง ทำให้ราคาต่ำ
 • ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยการยิงสกรูยึดแผ่นหลังคาติดกับตัวแป
 • สามารถดัดโค้งได้ตามความต้องการ
 • ผลิตตามความยาวที่ต้องการ มีหลายความหนาและหลายสี ให้เลือกตามมาตรฐาน BlueScope
 • มุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป

W 750 B
W 750 B มุมลาดเอียง 3° ขึ้นไป

แผ่นหลังคา ผนัง และฝ้า เหล็กเมทัลชีท สำหรับอาคารโรงงาน คลังสินค้า ห้องเย็น อาคารอเนกประสงค์ ShowRoom รวมถึงบ้านพักอาศัย

 • ผลิตจากเหล็ก BlueScope G300 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 300 MPa)
 • ความกว้างของลอนหลังคาหลังจากหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 750 มม.
 • มีสันลอน 4 ลอน แต่ละลอนสูง 38 มม. ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่แผ่นหลังคาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝนดีกว่า
 • รูปลอนสวยงาม คมชัดกว่า
 • ช่วยประหยัดโครงสร้าง เพราะน้ำหนักเบา
 • ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยการยิงสกรูยึดแผ่นหลังคาติดกับตัวแป
 • สามารถดัดโค้งได้ตามความต้องการ
 • ผลิตตามความยาวที่ต้องการ มีหลายความหนาและหลายสี ให้เลือกตามมาตรฐาน BlueScope
 • มุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป