TH | EN

เกี่ยวกับบริษัท

หลังคาเหล็ก PG เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง โดยทางบริษัทฯ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงระดับโลก จาก บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบภายในประเทศ โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Colorbond, Zincalume BlueScope Zacs 90, BlueScope Zacs, Painted, Prima ทาง บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เป็นลูกค้าที่ดี และ ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพ ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นเวลานาน ได้รับการสนับสนุนใน ด้านเทคนิคและวิศวกรรมเป็นอย่างดีเสมอมา ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หลังคา ผนัง ฝ้า บานเกล็ดระบายอากาศ โครงสร้างเหล็กแป C,2 ของบริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ในการก่อสร้างงานแต่ละ โครงการอย่างสม่ำเสมอและตลอดมา กลุ่มลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจ เช่น โครงการ ที่ พาร์ค โลจิสติกส์, ค้าเหล็กไทย TPI สระบุรี, โรงงานยางโอตานิ, โออิชิ เทรดดิ้ง เป็นต้น

บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลังคาเหล็ก เช่น แผ่นหลังคาโปร่งแสง (Skylight), แผ่นฝ้า (Spandrel), ฉนวนกันความร้อนต่างๆ เช่น PE Foam, PU Foam, Glasswool, Rockwool อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ และแปสำเร็จรูป (CEE-ZED) เป็นต้น

พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ ตระหนักถึงคุณภาพและการบริการต่อลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูงสุดและคุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ/ภารกิจ

บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2544 โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ที่ 31/9 หมู่ 5 ถ.เลียบคลองลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หรือเป็นที่รู้จักทางการค้า หลังคาเหล็ก PG

วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” ด้านผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กสำเร็จรูปและการให้บริการแบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งคุณภาพในการผลิตและบริการ ทั้งยังยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่เน้นในเรื่องคุณธรรม จรรยาบรรณ และใช้ดุลยพินิจรอบคอบ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความซื่อสัตย์

พันธกิจ/ภารกิจ (MISSION)
  1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กในประเทศไทยและภูมิภาค ให้มีคุณภาพสูงสุด
  2. มุ่งมั่นเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการและสร้างทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. สร้างและธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศการทำงาน ซึ่งเอื้ออำนวยให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม