ReadyPlanet.com
dot dot


Call Center บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2544 โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ที่ 31/9 หมู่ 5 ถ.เลียบคลองลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และรับให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หรือเป็นที่รู้จักทางการค้า หลังคาเหล็ก PGมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” ด้านผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กสำเร็จรูปและการให้บริการแบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งคุณภาพในการผลิตและบริการ ทั้งยังยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่เน้นในเรื่องคุณธรรม จรรยาบรรณ และใช้ดุลยพินิจรอบคอบ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความซื่อสัตย์


  1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กในประเทศไทยและภูมิภาค ให้มีคุณภาพสูงสุด
  2. มุ่งมั่นเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการและสร้างทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. สร้างและธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศการทำงาน ซึ่งเอื้ออำนวยให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


 

      หลังคาเหล็ก PG เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพสูงระดับโลก จากบริษัท Blue Scope Steel (Thailand) Limited ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นวัสดุในการผลิตขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคา ผนัง แผ่นฝ้าเพดาน บานเกล็ดระบายอากาศ และแผ่นปิดครอบต่างๆ ซึ่งมีทั้งเหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมสังกะสี Zincalumeและเหล็กเคลือบสี Colorbond ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพจากวงการก่อสร้างและอุตสาหกรรมทั่วโลก ทางบริษัทฯ มีกำลังการผลิตมากกว่า 2,500,000 ตร.ม. ต่อปี และมีผลงานการติดตั้งมากกว่า 4,000 โครงการ ตัวอย่างลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เช่น โกดังเก็บสินค้า Lotus, LG electronic, Clariant, Hatari, The Mall Dept., ค้าเหล็กไทย, Ecco เป็นต้น
อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลังคาเหล็ก เช่น แผ่นหลังคาโปร่งแสง (Skylight), แผ่นฝ้า (Spandrel), ฉนวนกันความร้อนต่างๆ เช่น PE..Foam PU..Foam Glasswool rockwool อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ และแปสำเร็จรูป (CEE-ZED) เป็นต้น

       ส่วนผลิตภัณฑ์ทางด้านโครงสร้าง ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย และรับให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป (Pre-Engineered Building) ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่รู้จักระดับโลกภายใต้ยี่ห้อ ZAMIL เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความทันสมัย คุณภาพสูง และสะดวกรวดเร็ว

       พวกเรา พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ ตระหนักถึงคุณภาพและการบริการต่อลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและคุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน


บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (PG Enterprise Co.,Ltd.)
สำนักงานขาย : 92 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 Tel : 0 2886 2880-1 ต่อ 11-12-14 Fax : 0 2886 2882
สำนักงานใหญ่ : 31/9 หมู่5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel : 0 2158 4858, 0 2158 4894, 0 2158 4887 Fax : 0 2158 4678